Vidareförädling

Aluminium är ett material med mycket goda formnings- och bearbetningsmöjligheter.

Höga skärhastigheter, lågt verktygsslitage och låga verktygskostnader är viktiga fördelar som gör aluminium tacksamt att bearbeta. Vidare finns det möjligheter att ytbehandla aluminium för att få nya färger eller nya ytegenskaper. Vi har ett komplett vidareförädlingsprogram som ger dig stora möjligheter att anpassa en aluminiumprofil efter just dina behov.

Förädling sker, förutom i egna anläggningar, i nära samarbete med ett antal förädlingsbolag specialiserade på skärande bearbetning, svetsning, bockning, ytbehandling och montering.

Gemensamt för bolagen inom nätverket är att de levererar direkt till ProfilGruppens kunder och att kunden endast har en ansvarig leverantör – ProfilGruppen.