• Vår verksamhet är i hög grad inriktad på förädling av aluminiumprofiler

 • Skärning, svetsning, bearbetning, bockning, ytbehandling och montering

 • Aluminium – framtidens material

Aluminium
profiler

ProfilGruppen är ett entreprenörsföretag som levererar kostnadseffektiva totallösningar baserade på aluminiumprofiler. Vi arbetar med ett av världens förnämsta material – aluminium. Aluminium har låg vikt, god styrka och bra hållfasthet. Det har utmärkt korrossionshärdighet, är lättbearbetat och konstruktionsvänligt. Därtill kommer den höga återvinningsfaktorn vilket ger en låg miljöpåverkan.

 • Fordon

  Raufoss Technology

  Raufoss Technology AS i Norge är specialiserade på system och komponenter till fordonsindustrin. Med inriktning på säkerhetskomponenter till chassikonstruktioner är innovation, låg vikt och höga kvalitetskrav av största vikt för Raufoss. Aluminium, med sin låga vikt och goda egenskaper, ses därför som ett framtidsmaterial av fordonsbranschen.

 • Elektronik

  Kyllösning

  Tänk dig en kylprofil som är högre, bredare och tunnare än någonsin tidigare. Tack vare förfinade metoder inom konstruktion och tillverkning har tidigare ”omöjliga” konstruktioner nu blivit fullt möjliga. Får vi lov att presentera en ny generation kylprofiler, skräddarsydda att passa dina behov.

 • Elektronik

  Index Braille

  Visst går det att utveckla produkter som i ett och samma projekt ger högre kvalitet, bättre prestanda, lägre vikt och minimerar behovet av underhåll. Det vet Index Braille – som tillverkar högkvalitativa skrivare för blindskrift – efter ett mycket framgångsrikt utvecklingssamarbete med ProfilGruppen.

 • Interiör

  Thermor Pacific

  Strävan efter minskad energiförbrukning genomsyrar praktiskt taget alla sektorer i samhället. Den franska radiatortillverkaren Thermor Pacific utvecklar och marknadsför energibesparande radiatorer för bostäder och lokaler.

 • Industri

  Prido

  Prido producerar vikportar i en högautomatiserad och modern anläggning. Här samlas all utveckling och produktion under samma tak.

 • Bygg

  Teknova

  Teknova är ett familjeägt företag från Östergötland som i mer än 30 år levererat högkvalitativa balkong- fasad- och fönsterprodukter, våtrumskassetter och renoveringssystem för våtrum.

 • Bygg

  Skandinaviska Glassystem

  Skandinaviska Glassystem är utan tvekan den av ProfilGruppens kunder som gör de mest iögonenfallande och storslagna projekten. Sedan 1994 har Göteborgsföretaget satt profil på stadsbilden i flera stora städer.

 • Bygg

  Maximalfönster

  Fönstertillverkaren Maximalfönster i Åshammar grundades 2000 i en mindre skala och har vuxit sig stora sedan dess. Företagsidén grundar sig på unika, innovativa helhetslösningar av fönster.

Tor

TOR-BLOGGEN

ProfilGruppen bygger en ny presslinje för aluminiumprofiler i Åseda och genomför en av sina största satsningar på lång tid. “TOR” är namnet och här kan du följa bygget.

image
HÖG AKTIVITETSNIVÅ HOS PROFILGRUPPEN I CORONA-TIDER

Spridningen av covid-19 påverkar oss alla på flera olika plan. Vår egen och andras hälsa måste självklart komma i första rummet. Samtidigt är konsekvenserna för världskonjunkturen påtagliga och den framtida utvecklingen mycket osäker.

Det vi är säkra på är att vi finns till för att hjälpa och utveckla våra kunder och att vi fortfarande har en hög servicegrad gällande teknisk support, nya applikationer och nya verktyg. Vår strävan efter att anpassa kapacitet och kostnader till den nya aktivitetsnivån sker inte på bekostnad av vår leverans- förmåga. De kunder som vill ha leveranser kan lita på oss på samma sätt som alltid. Vi ska också ha en beredskap att snabbt öka kapaciteten när marknaden vänder. Och då kommer vår nya anläggning Tor stå redo för ”next level”!