Hållbarhet på flera fronter

På ProfilGruppen försöker vi alltid att se till helheten och för oss är begreppet hållbarhet något som spänner över flera områden - alla viktiga pusselbitar i vårt arbete att skapa de bästa förutsättningarna, oavsett om det gäller samhälle, miljö, individ eller affär.

Våra omsorgsområden

Ett samspel mellan vad vi gör i det stora och det lilla ligger till grund för
vårt löpande hållbarhetsengagemang. Vår uppförandekod ger stöd för medarbetarnas agerande.

symbol
Omsorg om affärer

Vår vision är att vara den mest eftertraktade leverantören av innovativa profillösningar av aluminium i norra Europa.

symbol
Omsorg om individ

Att medvetet arbeta för att vara en attraktiv arbetsplats för att kunna locka, bibehålla och få möjlighet att utveckla medarbetare med rätt kompetens är en viktig strategisk fråga.

symbol
Omsorg om miljö

I stort sett alla aktiviteter har en påverkan på miljön, positiv eller negativ. Vår strävan är att minimera den negativa påverkan och bidra till positiva effekter.

symbol
Omsorg om samhälle

Vår grundläggande princip är att vi, som företag och enskilda medarbetare, ska engagera oss och bidra positivt till utvecklingen i de samhällen där vi är verksamma.

ProfilGruppens årsredovisning inklusive hållbarhetsrapport

ALUMINIUM DEN GRÖNA METALLEN

Aluminium är vårt val, från starten och för framtiden. Metallen är mer fördelaktig ur ett livscykelperspektiv än många alternativ och gör att vi kan utveckla hållbara produkter.

Miljöpolicy och certifiering

ProfilGruppens övergripande miljöpolicy sammanfattar vår syn på miljöfrågor och hur vi ska agera. Vi är certifierade enligt ISO 14001 som hjälper oss att arbeta systematiskt.

Effektivt kretslopp av återvinning

En mycket hög andel, över 90 procent, av produkter baserade på aluminiumprofiler som används inom bygg, konstruktion och transport lämnas till materialåtervinning. Materialets höga värde och smidiga återvinning påverkar att andelen är så hög.

Material- och energieffektivitet

Aluminium kan smältas ner och återanvändas om och om igen utan att för den skull mista någon av dess värdefulla och hållbara egenskaper. Det finns alltså perfekta förutsättningar för ett effektivt kretslopp.

Certifiering enligt ASI

Som ett led i förtydligandet av vårt hållbarhetsarbete har ProfilGruppen genomgått en certifiering enligt aluminiumbranschens egen hållbarhetsstandard, vilken är utformad av Aluminium Stewardship Initiative, ASI. ASI är en global och ideell intresseorganisation som arbetar för aluminiums bidrag till ett hållbart samhälle och för att öka branschens transparens. Certifieringen heter ASI Performance Standard och omfattar krav och principer rörande såväl styrning och affärsetik som miljö och sociala aspekter. Protokollet från DNV:s granskning finns tillgängligt på www.aluminium-stewardship.org.

 

 

Vi-skogen

Att bidra positivt till det lokala samhället är en självklarhet för oss, men vi vill inte glömma att vi är en del av något större och att vi alla gemensamt måste ta hand om vår planet.
Vi har därför valt att engagera oss i Vi-skogen som är en organisation med fokus på att plantera träd som hjälper människor ur fattigdom.

 

Läs mer om Vi-skogens arbete >>