• 1
  • 3
  • p-g2_167
  • tekniskafakta2

Välkommen till ProfilGruppens Tekniska Fakta!

Här vill vi ge Dig en mer detaljerad inblick i teknik, processer och parametrar som påverkar slutresultatet för aluminiumprofilen eller aluminiumkomponenten. Vi varvar teknisk information med vägledning och tips på hur man kan underlätta konstruktionen av aluminiumprofiler och aluminiumkomponenter. Aluminium i kombination med strängpressnings-tekniken och vidareförädling ger fantastiska möjligheter till innovativa lösningar som skapar mervärde.

Aluminium – materialet

Ungefär åtta procent av jordskorpan består av aluminium. Näst efter syre och kisel är aluminium det vanligaste grundämnet. Aluminium utvinns ut lerjorden bauxit, som bryts i dagbrott i ett bälte kring ekvatorn

Profilutformning

Extruderingsprocessen ger en stor frihet i utformningen av olika profiltvärsnitt. I detta avsnitt kommer vi att ge dig tips och råd om hur du på bästa sätt utformar dina aluminiumprofiler

Profiltillverkning

Egenskaperna låg vikt i kombination med mycket goda kemiska och mekaniska hållfasthetsegenskaper har gjort att aluminium idag ses som ett av de vanligaste konstruktionsmaterialen

Ytor

Höga ytkrav ställer större krav på verktyget, på styrning av processparametrar, samt på hanteringen av profilerna under produktionen

Vidareförädling

Höga skärhastigheter, lågt verktygsslitage och låga verktygskostnader är viktiga fördelar som gör aluminium tacksamt att bearbeta

Toleranser

Flera olika generella toleranser och specialtoleranser för aluminiumprofiler används inom ProfilGruppenkoncernen