Att växa som person och på jobbet

På ProfilGruppen försöker vi alltid att se till individen och dess möjlighet att utvecklas. Vi tror att såväl person som företag mår bäst när man trivs och känner meningsfullhet i sin yrkesutövning. Det är också anledningen till att vi har tydliga utvecklingsplaner för alla våra anställda.

Våra omsorgsområden

Ett samspel mellan vad vi gör i det stora och det lilla ligger till grund för vårt löpande hållbarhetsengagemang.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet här >>

symbol
Omsorg om samhälle

Vår grundläggande princip är att vi, som företag och enskilda medarbetare, ska engagera oss och bidra positivt till utvecklingen i de samhällen där vi är verksamma.

symbol
Omsorg om miljö

I stort sett alla aktiviteter har en påverkan på miljön, positiv eller negativ. Vår strävan är att minimera den negativa påverkan och bidra till positiva effekter.

symbol
Omsorg om affärer

Vår vision är att vara den mest eftertraktade leverantören av innovativa profillösningar av aluminium i norra Europa.

symbol
Omsorg om individ

Att medvetet arbeta för att vara en attraktiv arbetsplats för att kunna locka, bibehålla och få möjlighet att utveckla medarbetare med rätt kompetens är en viktig strategisk fråga.

Att arbeta som säljtekniker

Lyssna till Magda Gyllenfjell som arbetar som säljtekniker på ProfilGruppen

Att arbeta som skiftledare

Lyssna till Semir Cuculj som arbetar som skiftledare på ProfilGruppen

Att arbeta som underhållschef

Lyssna till Gustav Alm som arbetar som underhållschef på ProfilGruppen

Att jobba som avdelningschef

Lyssna till Niklas Sundin som arbetar som avdelningschef på ProfilGruppen

Kontakta oss gärna!

Är du också intresserad av att arbeta hos oss är du välkommen att skicka in ditt CV och ett brev med några rader om dig själv, varför du vill arbeta på ProfilGruppen och vilken typ av jobb du söker.

Lediga tjänster på ProfilGruppen

Just nu söker vi efter nya medarbetare till olika befattningsområden. Nedan hittar du aktuella
befattningar länkade till en djupare beskrivning.

Kärnvärden

ProfilGruppen präglas av gemensamma kärnvärden.

Vill du göra studentarbete?

Vi tar gärna emot din förfrågan om examensarbete eller uppsats.
Vår ambition är så långt det är möjligt tillgodose de förfrågningar vi får.

För mer information om feriearbete och praktik hos oss, läs mer här >>

  Om ProfilGruppen

  Det är våra värderingar som skapar den företagskultur som ska prägla ProfilGruppen idag och i framtiden. Våra värderingar uttrycker en önskan om hur vi som medarbetare ska handla och bete oss i vår dagliga arbetssituation. Med hjälp av våra värderingar kan vi fatta snabba och kloka beslut, vilket gör vår organisation mer flexibel och mer snabbfotad. Att vi som individer och gemensamt lever upp till våra värderingar är en grundförutsättning för att vi skall kunna uppnå ProfilGruppens framtidsvision. Vi är personligt engagerade, lyhörda, snabba, professionella och strävar efter ständig förbättring.

  Genomsnittsålder 42 år

  Grundat 1981

  Medelantal anställda 542

  Korttidssjukfrånvaro 3,2%

  Mer personalfakta
  Friskvård på jobbet

  För att vi ska hålla oss friska och glada finns ett antal friskvårdsinitiativ inom ProfilGruppen. Det är allt ifrån subventionerad friskvård, motion på arbetstid till personalklubb och gemensamma friskvårdsaktiviteter.