Strängpressning

Strängpressning

Aluminiumprofiler tillverkas genom så kallad strängpressning. Ett legerat aluminiumgöt kapas i anpassade längder, värms upp till cirka 500 grader och pressas därefter med stor kraft genom ett verktyg. Götet formas till en avbild av profilritningens tvärsnittskonstruktion när det passerar genom verktyget.

Strängpressade aluminiumprofiler

På ProfilGruppen har vi tre separata pressar, som var och en kan pressa upp till åtta profiler samtidigt. Efter pressningen kyls profilerna med luft och/eller vatten beroende på legering. Därefter rätas profilerna ut i en hydraulisk sträckutrustning och kapas i lämpliga längder. Slutligen ökas profilernas hållfasthet genom varmåldring, där materialets naturliga härdningsprocess påskyndas under fem till åtta timmar i cirka 180°C.

Pressöppningen anger den maximala gränsen för vad som kan passera genom pressen, en profilkonstruktion måste således hålla sig inom dessa yttre ramar. Dessutom krävs ett verktyg som klarar att pressa önskad profil på rätt sätt. Extremt stora eller små profiler kräver ofta särskild hänsyn vid konstruktions- och verktygsdesignen, avseende godstjocklek med mera.

BESKRIVNING AV PROFILTILLVERKNING:

  • Intag av aluminiumgöt, 8” eller 10”. Maximal profilbredd är ca 120 % av götdiametern, dvs ett 8” göt kan ge en profil på 240 mm.
  • Götkapen kapar aluminiumgötet i en för varje profil unik längd. Götets längd varierar mellan 0,4 till 1,4 meter.
  • Götugnen värmer upp aluminiumgötet till drygt 500°C.
  • Laddning av aluminiumgötet.
  • Presscylindern stegrar trycket från 1,3-1,8 MPa till ca 50-60 MPa. I pressögonblicket ger detta ett maximalt tryck på 3200 ton.
  • Containern laddas med aluminiumgötet under pressningsmomentet.
  • Verktygshållaren håller det verktyg som götet ska pressas igenom.
  • Utlöpning av profilen på ett utmatningsbord där den kyls med vatten och/eller luft.

Ritningen i dokumentet som finns att ladda hem nedan illustrerar våra för tillfället största och minsta profilkonstruktioner.