KONSTRUKTION

När du kontaktar oss med en förfrågan har du förmodligen vissa önskemål om funktion eller design. Om din förfrågan är väldefinierad och du kanske redan har en egen profilkonstruktion, så kan vi gå snabbare framåt i arbetet. Om din förfrågan är mera öppen kommer vi att starta samtal kring dina önskemål och krav, samt samla in alla de nödvändiga underlag som krävs för en teknisk genomgång.

Teknisk genomgång

Teknisk genomgång syftar till att ta reda på hur vi på bästa sätt kan uppfylla dina önskemål. Vi undersöker din förfrågan ur två perspektiv, Profiltekniskt och Produktionstekniskt. I den profiltekniska genomgången ingår att analysera din profils funktion. Här ger vi produktkritik, det vill säga kontrollerar och kommenterar om det finns utrymme för förbättringar. Vi gör även en funktionskonstruktion vilket kan innebära ändringar i konstruktionen.

Vid den produktionstekniska genomgången säkerställs att vi har rätt resurser att tillverka din profil enligt önskemål. Vi analyserar om det krävs ytterligare bearbetning och i så fall vilken metod som är mest lämplig för din produkt. En viktig fråga är vilka volymer du önskar eftersom dessa avgör val av verktyg och metoder.

image

Förslag

När den tekniska genomgången är klar resulterar den i ett förslag från ProfilGruppen. I förslaget ingår oftast en detaljerad profilritning. Detta är ett viktigt dokument oss emellan, men även vid verktygsbeställning och produktion. I förslaget ingår också en offert där vi anger kostnaden för att producera din profil enligt de givna tekniska och volymmässiga specifikationerna.

image