Modellen för optimalt samarbete

För att säkerställa att din profil eller komponent blir optimal arbetar vi enligt en strukturerad och väldefinierad modell. I denna beskrivs hur vi ska guida dig genom alla steg, vilket skapar både en lättare och säkrare process.

Vi anpassar oss till dina behov och önskemål vilket gör att processen kan variera beroende på vilken typ av förfrågan du gör. Ett mer komplicerat så kallat TS-projekt kräver andra arbetsinsatser än vad som krävs för att ta fram en standardprofil.

Vi lägger stor vikt vid den initiala fasen av ett samarbetsprojekt, främst av konstruktionstekniska skäl. En av strängpressningsteknikens fördelar är möjligheten att integrera funktioner i tvärsnittskonstruktionen. Därför ser vi gärna att du kontaktar oss redan när din produkt befinner sig på idéstadiet, så att våra aluminiumexperter tillsammans med er kan ta fram en konstruktion som uppfyller dina krav på funktion och design.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

För att effektivt behandla din förfrågan guidar vi dig igenom en rad frågeställningar. Syftet är att säkerställa att vi har förstått dina krav och önskemål, vare sig det gäller ett projekt eller en enklare aluminiumprofil.

Vår checklista hanterar bland annat följande punkter:

  • Användningsområde
  • Funktion
  • Materialegenskaper
  • Utformning
  • Ytkrav
  • Toleranser
  • Packsätt