MILJÖPOLICY

Vår grundsyn är:

– att företagets verksamhet ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle
– att produkter som baseras på våra aluminiumprofiler ska vara fördelaktiga ur ett livscykelperspektiv
– att vår verksamhet genomsyras av engagemang och omtanke om vår omgivning

Vi ska:

 • uppfylla lagar och andra bindande krav
 • arbeta förebyggande för att skydda miljön och sträva efter minsta möjliga negativa miljöpåverkan
 • arbeta med ständiga förbättringar av våra processer och hushållning med naturens resurser vilket innebär
  • Materialeffektivitet, att minska andelen skrot i våra processer
  • Energieffektivitet, att minska energiåtgången per producerad enhet
  • Transporteffektivitet, att minska miljöpåverkan av de transporter som är kopplade till vår verksamhet
  • Övrig resurseffektivitet, att minimera användning av naturresurser samt minska utsläpp och uppkomst av avfall
 • återvinna det aluminiumskrot som uppkommer i våra produktionsprocesser
 • vid inköp eftersträva val av hållbara och energieffektiva varor och tjänster
 • främja övergång till förnybar energi samt utnyttja möjligheten till energiutbyte med omgivande samhälle där så är möjligt
 • hjälpa och informera kunder till energi- och miljömässigt hållbara konstruktioner som underlättar återvinning
 • ge våra anställda de resurser och kunskaper som behövs för att uppfylla kraven i denna policy.