Kvalitetspolicy

ProfilGruppens vision är att vara den mest eftertraktade leverantören av innovativa profillösningar i norra Europa. Total kvalitetssäkring är en förutsättning för den ambitionen. Kvalitetsbegreppet ska genomsyra vår verksamhet och våra kunder ska kunna uppleva.

Kvalitetsbegreppet ska genomsyra vår verksamhet och våra kunder ska kunna uppleva

För att det ska bli verklighet ska vi:
Personligt engagemang, lyhördhet och snabbhetIntressera oss för kundens specifika krav.
ProfessionalitetAlltid leverera det kunden beställt, med rätt kvalitet och i rätt tid. Uppfylla alla tillämpliga krav. Använda ett ändamålsenligt kvalitetsledningssystem.
Ständiga förbättringarAlltid sträva efter att förbättra processer och kompetens på ett hållbart sätt. Årligen sätta mål för kvalitetsutfall och förbättra kvalitetsledningssystemet löpande.