CERTIFIKAT

Alla obehandlade och anodiserade aluminiumprofiler från ProfilGruppen Extrusions AB uppfyller kraven enligt direktivet Restrictions of Hazardous Substances 2011/65/EU (RoHS) och de rättsliga skyldigheter som är relaterade till 1907/2006/EC (REACH).