PROFILGRUPPEN GENOM TIDERNA

Några årtal i ProfilGruppens utveckling från starten 1981 till idag:

2020

 • ProfilGruppens fjärde pressanläggning, press Tor, stod klar vid årsskiftet
 • Beslut om att certifiera företaget enligt branschens egen hållbarhetsstandard, utformad av ASI samt certifiering enligt ISO 45001, ett ledningssystem för arbetsmiljö

2019

 • Lansering av nytt affärssystem och uppbyggnad av nya pressanläggningen, press Tor
 • Fredrik Zöögling tillträder som VD

2018

 • Årets resultat blir det bästa i bolagets historia, investeringar påbörjas i nytt affärssystem och i en ny toppmodern pressanläggning, press Tor

2017

 • ProfilGruppen gör ett historiskt bra år med ett rörelseresultat över 100 Mkr

2016

 • ProfilGruppen fortsätter att expandera genom att teckna ett nytt stort avtal via dotterbolaget PG&WIP AB

2015

 • ProfilGruppen tecknar avtal om sin största affär någonsin och en ny helautomatiserad produktionsanläggning byggs upp
 • Dotterbolaget PG&WIP AB bildas

2014

 • Anders Frisinger avgår från sitt uppdrag som VD
 • Per Thorsell tillträder som VD
 • Nyemission

2013

 • Satsning på svenska säljorganisationen
 • Kåre Wetterberg tillträder som ordförande i styrelsen

2012

 • Avyttring av bearbetningsanläggning i Klavreström
 • Anders Frisinger tillträder som VD

2011

 • ProfilGruppen 30-års jubilerar!
 • Claes Seldeby tillträder som ny VD och Koncernchef den 1 januari efter Nils Arthur. Claes avgår i september pga. familjeskäl, CFO Peter Schön tillförordnas som VD.
 • Omfattande brand i produktionsanläggningen press Max. Efter fyra månaders reparationsarbete togs den skadade produktionslinjen åter i drift.
 • Som ett led i ett effektiviseringsprogram varslades 55 tjänster om neddragning i september, jämt fördelat mellan administration och produktion.
 • Verksamheten i två mindre dotterbolag inrangeras i ProfilGruppen Extrusions AB.

2010

 • Kompetensutveckling med EU-finansierade projektet ”Aluminium på nya sätt”.
 • Intensivt arbete i hela organisationen med flera viktiga utvecklingsprojekt för att stärka ProfilGruppens konkurrenskraft och öka försäljningen. Ett av de mer omfattande projekten har varit att ytterligare effektivisera hela försörjningskedjan, från råvara till högförädlad komponent.
 • ProfilGruppen ställer ut på Aluminium 2010. Stor europeisk branschmässa i Essen.

2009

 • Tvåårsavtal sluts med Bosch Rexroth AG vilket gör ProfilGruppen till en av Bosch Rexroths huvudleverantör av aluminiumprofiler.
 • Säljkontoret i Kina stängs.
 • På grund av en fortsatt vikande marknad varslar i februari ProfilGruppen 40 tjänster inom profilkonstruktionen vid ProfilGruppen Extrusions AB i Åseda.

2008

 • Investering i helautomatiskt produktionslagersystem i huvudfabriken.
 • I september ställde ProfilGruppen ut på en av världens största mässor för tunga fordon- IAA, Hannover.
 • För att möta en vikande marknad genomförde ProfilGruppen en anpassning av organisationen och produktionskapaciteten i Åseda. 55 tjänster varslas om uppsägning vid ProfilGruppen Extrusions AB.

2007

 • ProfilGruppen erhåller hedersomnämnande i Stockholmsbörsens tävling Bästa årsredovisning.
 • Omstruktureringen sker av det tyska företaget PWG. I anslutning till PWGs omstrukturering överlät ProfilGruppen sina aktier till den nya ägaren och tecknar samtidigt ett treårigt leveransavtal med PWG.

2006

 • ProfilGruppen förvärvar 18% av det tyska bolaget PWG.
 • Kvalitetscertifering enligt ISO-TS 16949:2002.
 • ProfilGruppen öppnar säljkontor i Kina.
 • ProfilGruppen ställer ut på ALUMINIUM 2006 i Essen, Tyskland.
 • ProfilGruppen fyller 25 år. I högerspalten kan du ladda hem dokument som berättar om starten 1981, samt resan från dess fram till idag.

2005

 • Styrelsen föreslår utskiftning om 86 Mkr till aktieägarna.
 • Beslut togs att öppna representationskontor i Kina.
 • 10 miljoner investeras i en effektivare ytbehandlingsanläggning.
 • Omstruktuering av förädlingsverksamhet. Avancerad maskinbearbetning koncentreras till ProfilGruppen Manufacturing AB och ytbehandling av aluminiumkomponenter till ProfilGruppen Components AB. Lokala fristående leverantörer övertar delar av koncernens verksamhet inom skärande bearbetning.
 • I februari ställde ProfilGruppen ut på Nordens största Elektronikmässa i Stockholm.

2004

 • I Stockholmsbörsens tävling Bästa årsredovisning 2003 vinner ProfilGruppen i kategorin Mindre företag.
 • ProfilGruppen ställer ut på ALUMINIUM 2004 i Essen, Tyskland.
 • ProfilGruppen förvärvar 40 procent av det Holländska bolaget Realpro BV 2004

2003

 • Som ett led i omstruktureringen av ProfilGruppens förädlingsverksamhet, avyttras aktieinnehavet i delägda ProfilSvets Björn Jonsson AB.
 • Friktionssvetsning övertas av ProfilGruppen.
 • Femton tjänstemän varslades i oktober om uppsägning i ProfilGruppen Extrusions.
 • För att främja likviditeten i ProfilGruppen-aktien, utsågs Remium Securities AB till likviditetsgarant.
 • Årsredovisningen belönades för fjärde året i rad med hedersomnämnande i tävlingen Bästa årsredovisningen.

2002

 • Betydande framsteg vad gäller design, optimering och tillverkning av avancerade kylprofiler har gjorts.
 • Tillsammans med det delägda bolaget ProfilSvets Björn Jonsson AB installerade ProfilGruppen under hösten en ny svetsanläggning inom teknikområdet Friction Stir Welding (FSW).
 • Som ett led i koncernens offensiva kvalitetsarbete certifierades förädlingsbolaget ProfilGruppen Components AB i enlighet med fordonsindustrins kvalitetssystem QS-9000. Samtidigt förnyades ProfilGruppen Extrusions certifikat.
 • För fjärde året i rad erhöll ProfilGruppen ett hedersomnämnande i Stockholmsbörsens tävling Bästa redovisningen.
 • Nils Arthur tillträder som VD och koncernchef då Lars Johansson lämnar posten den 20 april.
 • En av bolagets äldre pressar byts ut mot en ny. Investeringen, som totalt uppgår i 20 Mkr, ger ökad kapacitet och produktivitet.

2001

 • ProfilGruppen stärker varumärket genom att byta namn på dotterbolagen till ProfilGruppen Extrusions AB (ProfilGruppen i Åseda), ProfilGruppen Components AB (Bergströms Metall/Elbe Anodisering) samt ProfilGruppen Manufacturing AB (ProfilMekanik).
 • Ett nytt företag för svetsning av aluminium, ProfilSvets Björn Jonsson AB, etableras med bas i Norrköping.
 • Efter många år med verksamhet i England etableras säljbolag med säte i Matlock, Derbyshire.

2000

 • Förädlingsbolaget Bergströms Metall AB i Klaverström förvärvas av ProfilGruppen.
 • Stockholmsbörsen ändrar sina börslistor och ProfilGruppen byter från OTC- till O-listan.
 • Samhall Brahes verksamhet i Åseda förvärvas och bemanningsavtal tecknas med Samhall.

1999

 • För att effektivisera kundsamarbetet och styrningen av verksamheten införs ett nytt affärssystem under andra halvåret.
 • I december blir ProfilGruppen, som första nordiska företag i sin bransch, certifierat enligt fordonsindustrins internationella kvalitetssystem QS-9000.

1998

 • Koncernbolaget ProfilMekanik flyttar till nya lokaler på Västra Industriområdet i Åseda. PTM Mekaniska i Åseda, som är specialiserat på bockning av profiler, förvärvas och integreras i ProfilMekanik.
 • Den första gymnasieutbildningen inom aluminiumteknik i Sverige startar i Åseda på initiativ av ProfilGruppen. Aluminiumgymnasiet blir riksrekryterande och drivs i kommunal regi.
 • Den nya produktionsanläggningen, press Max, invigs i oktober och investeringen, som uppgår till 135 miljoner kronor, innebär en fördubbling av företagets kapacitet för profiltillverkning.
 • I december blir ProfilGruppen certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001 av Det Norske Veritas.

1997

 • Beslut fattas om investering i en tredje produktionsanläggning för profiltillverkning.
 • ProfilGruppen Intressenter AB byter namn till ProfilGruppen AB.
 • Bolaget genomför en nyemission och ägarspridning samt noteras på Stockholmsbörsens OTC-lista den 19 juni.

1994

 • ProfilGruppen certifieras enligt ISO 9001 av Det Norske Veritas i samband med en total omcertifiering av företaget.

1993

 • Efter många års verksamhet i Tyskland etableras säljbolag med säte i Stuttgart.
 • Marknadsandelen i Sverige ökar till 15 procent.

1992

 • Arbetet med total kvalitetssäkring av verksamheten kompletteras med Kaizen, en metod för ständiga förbättringar, som engagerar alla inom företaget.

1991

 • ProfilGruppen certifieras enligt ISO 9002 av Det Norske Veritas som första nordiska företag i sin bransch.

1990

 • De nuvarande a-aktieägarna, som alla är verksamma i ProfilGruppen, förvärvar bolaget genom ProfilGruppen Intressenter AB.
 • Under året etableras säljbolag i Stockholm.
 • Koncessionsnämnden för miljöskydd ger klartecken till fortsatt expansion i Åseda.

1989

 • Företagets andra produktionslinje för profiltillverkning invigs och den bidrar till kraftigt ökad kapacitet.
 • ”Upptäck Aluminium”arrangerades för andra gången.

1986-87

 • Fokusering på förädling ökar. ProfilMekanik i Åseda AB etableras och Elbe Anodisering AB förvärvas.
 • ”Upptäck Aluminium”, den första mässan kring aluminium i Europa, arrangeras i Åseda på initiativ av ProfilGruppen.

1983-84

 • Exportverksamheten utvecklas genom etablering av säljbolag i Danmark och Norge.
 • Under 1984 överstiger ProfilGruppens marknadsandel 10 procent.

1981

 • ProfilGruppen startar verksamheten i Åseda med en produktionslinje för profiltillverkning efter ett års förberedelser. Bland grundarna återfinns de nuvarande huvudägarna Lars Johansson och Mats Jonson, båda med lång erfarenhet från profilbranschen.