Varför ProfilGruppen?

ProfilGruppen skapar värde för omgivningen genom miljösmarta produkter. En ständig strävan efter effektivitet är värdeskapande för kunder och investerare, vilket förutsätter en kompetent och engagerad organisation.
triangle
1. ALUMINIUM – VÅRT VAL, FRAMTIDENS MATERIAL

Vi och många med oss ser aluminiums potential att bidra till en hållbar framtid. Därför ökar efterfrågan konstant och därför är aluminium det enda vi arbetar med. Materialet har stora fördelar ur ett livscykelperspektiv. Det beror delvis på att vi kan skapa mer energieffektiva och hållbara produkter på grund av materialets låga vikt och motståndskraft. Delvis beror det på att det är en riktig kretsloppsmetall som kan återvinnas om och om igen. Samtidigt är tillgången väldigt god.

triangle
2. MARKNADEN – BRED EFTERFRÅGAN

Produkter som är starka och lätta efterfrågas i alla typer av branscher. Inom transport ökar användningen av aluminium för att minska fordons vikt och därmed öka dess lastkapacitet och minska bränsleförbrukning samt reducera skaderisken vid olyckor. I byggbranschen efterfrågas aluminiumprofiler på grund av sin korrosionsbeständighet och låga vikt. Materialets goda värmeledningsförmåga gör det användbart inom elektronik, exempelvis solfångare. Användningsområdena är oändliga.

triangle
3. KONSTRUKTION – KUNDVÄRDE

Vi kan aluminium och profillösningar. Den som vill använda komponenter eller profiler av aluminium i sina produkter gör klokt i att ta kontakt med våra konstruktörer. Utifrån produktens användningsområde kan vi ta fram en skräddarsydd lösning som optimerar produkten utifrån tekniska egenskaper och miljöpåverkan under hela livscykeln. Även tillverkningsprocess och logistik optimeras. Tillsammans med kund skapar vi något unikt, varje gång.

triangle
4. STRÄNGPRESSNING - FLEXIBEL TILLVERKNING

Vår kärnkompetens är strängpressning. Profiler skapas genom att uppvärmd aluminiumråvara pressas genom en verktygsmatris som är unik för varje produkt. Strängpressning är en kostnadseffektiv produktionsmetod som möter höga krav på produktkvalitet i form av måttriktighet och hållfasthet. En kombination av hantverksskicklighet och teknik krävs för rätt resultat. Profilen kan levereras till kunden direkt eller förädlas vidare.

triangle
5. YTBEHANDLING - ÄNNU TUFFARE PROFIL

Genom ytbehandling av profilen kan vi förändra utseende, färg, funktion, korrosionsmotstånd och slitstyrka för att möta behoven utifrån användningsområde. De vanligaste metoderna är anodisering och pulverlackering, men även andra metoder finns.

triangle
6. VIDAREFÖRÄDLING - OÄNDLIGA MÖJLIGHETER

Profilerna kan vidareförädlas på många olika sätt. Det kan handla om allt från enkel kapning och stansning till avancerad fräsning eller bockning i helautomatiserade produktionsceller. I vissa fall monterar och konsumentförpackar vi även kundens produkt. Vidareförädling sker både i våra egna anläggningar och i vårt nätverk av duktiga underleverantörer.

triangle
7. PRODUKTEN - KOMPLEXITET PÅ ETT LÄTT SÄTT

Den slutliga produkten levereras i många fall direkt till kundens produktionslina. Där kan den hamna i allt från en buss till ett badkar, eller en patientlyft. Eller varför inte ett cykelställ eller salladsbar? Självklart har dessa varierande användningsområden vitt skilda fokus och krav. Vår uppgift är att med kompetens och engagemang se till att kunden får sin leverans på ett så smidigt sätt som möjligt, oavsett kravbild, så skapas värdet för kunden.