Värdering av ytan

Värderingen skall utföras i ljusskåp. Profilen vinklas mot ljuskällan.

Vid sidan av profilen placeras Avståndsskalan.

Betraktningsavståndet bestäms av tabellen ”Värdering av feltyp”. Har man t.ex. ett gnidmärke på en yta som är markerad som yta 3 backar man tills man ej kan läsa översta raden men fortfarande kan läsa den undre raden vid B3 på Avståndsskalan. Profilytan betraktas då under 5 sek. Kan man då ej upptäcka avvikelsen är ytan godkänd.

ÖVRIGT
Finns andra, kundspecifika krav på ytans utseende skall detta styras via likare eller motsvarande. Detta kan ex. gälla borstade ytor.

KlassDefinitionProduktionAnvändbara legeringarBetraktnings-avstånd och tid
1Repor, gnidmärken eller andra fysiska skador får ej framträda vid besiktning enl. B1 – 5 sek.Individuell hantering i alla led. Endast mindre del av profil får klassas som yta 1. Utkörningsyta måste ha lägre ytkrav. Synliga ytor skyddas vid packning. Dielines accepteras ej.EN AW-6060 EN AW-6063 EN AW-6101 B1 – 5 sek.
Vällzoner och värmezoner för anodiserade profiler.Individuell hantering i alla led. Endast mindre del av profil får klassas som yta 1. Utkörningsyta måste ha lägre ytkrav. Synliga ytor skyddas vid packning. Dielines accepteras ej.EN AW-6060 EN AW-6063 EN AW-6101 B2 – 5 sek.
2Repor, gnidmärken eller andra fysiska skador får ej framträda vid besiktning enl. B2 – 5 sek.Individuell hantering i alla led. Utkörningsyta måste ha lägre ytkrav. Synliga ytor skyddas vid packning. Dielines accepteras ej.EN AW-6060 EN AW-6063 EN AW-6101 B2 – 5 sek.
3Repor, gnidmärken eller andra fysiska skador får ej framträda vid besiktning enl. B3 – 5 sek..Om produktion så kräver kan synliga ytor läggas ihop. Synliga ytor skyddas vid packning. Dielines accepteras generellt ej, värderas från fall till fall.EN AW-6060 EN AW-6063 EN AW-6101 (EN AW-6005) B3 – 5 sek.
Vällzoner och värmezoner för anodiserade profiler.Synliga ytor kan läggas ihop vid packning om de är anodiserade. Dielines accepteras generellt ej, värderas från fall till fall.EN AW-6060 EN AW-6063 EN AW-6101 (EN AW-6005) B4 – 5 sek.
4Repor, dielines, gnidmärken eller andra fysiska skador får ej framträda vid besiktning enl. B4 – 5 sek.Profiler kan läggas ihop i samtliga led. Dielines kan förekomma.Profiler kan läggas ihop i samtliga led. Dielines kan förekomma.B4 – 5 sek.
Vällzoner och värmezoner för anodiserade profiler.Profiler kan läggas ihop i samtliga led. Dielines kan förekomma.EN AW-6060 EN AW-6063 EN AW-6101 EN AW-6005 EN AW-6351 EN AW-6082 B5 – 5 sek.
5Endast dimensions- och hållfasthetskrav.Här finns ej några krav på ytans ut-seende. Ev. defekter får dock ej vara av sådan art att personskador kan uppstå.EN AW-6060 EN AW-6063 EN AW-6101 EN AW-6005 EN AW-6351 EN AW-6082

Värdering av feltyper