Hantering av anodiserade aluminiumprofiler

Anodskiktet i likhet med aluminiumoxid angrips av starka syror och alkalier. I vattenlösningar är anodisering resistent inom ett pH-intervall pH 3 – 9.

Vid inomhusbruk av anodiserat aluminium krävs normalt inte något förebyggande underhåll. För rengöring används ett milt neutralt rengöringsmedel (pH 6 – 8). Vanligtvis är vatten tillräckligt.

Vid utomhusbruk skall anodiserat aluminium skyddas från kontakt med våt cement och murbruk under byggnadsperioden. Ytor som regelbundet utsätts för regn erhåller därigenom tillräcklig rengöring.

I nedsmutsade miljöer av typ storstadsatmosfär och industriell miljö, där aggressivt nedfall förekommer och där luften innehåller svaveldioxider och tungmetaller, rekommenderas regelbunden rengöring. För rengöring används till exempel högtrycksvatten med tillsats av ytspänningsnedsättande medel. Svårt nedsmutsade ytor rengörs manuellt med trasa eller svagt slipmedel (Scotch-Brite, 3M eller motsvarande).

För utökat skydd som försvårar vidhäftning av nedfall, kan något vax eller polermedel användas.