Långlängdsanodisering

Anodisering av större gods ställer krav på en väldimensionerad produktionsanläggning. ProfilGruppens enhet för långlängdsanodisering klarar upp till 7,8 meter långa profiler, vilket täcker även högt ställda kapacitetskrav.

Anodisering i långlängd innebär vanligen inte samma snäva toleranser som kortbitsanodisering. Dock är hela processen datoriserad vilket ger god styrning och kontroll över kvaliteten. I långlängdsanodiseringen erbjuder vi elektrolytisk infärgning av godset.

 

FAKTA LÅNDLÄNGDSANODISERING:

  • Max 7,8 meter långa profiler
  • Skikttjocklek 5-25 µm
  • Elektrolytisk infärgning
  • 6 standardfärger