Anodisering

ProfilGruppens huvudsakliga ytbehandlingsmetod är anodisering. Detta är en elektrolytisk ytomvandlingsmetod som förstärker det naturliga oxidskiktet på aluminiumytan.

Anodisering är en ekonomisk och miljövänlig metod som ger mycket hållbara resultat. Vilken nytta har du då rent praktiskt av ytbehandling? Svaret är enkelt – en iögonfallande färg och anpassade ytegenskaper gör dina produkter unika och ökar deras värde. Med anodisering är det lätt att skräddarsy aluminiumkomponenten till att passa just dina önskemål.

Varför inte använda en färg som matchar din företagsprofil eller din färdiga produkt? Synliga detaljer kan färganpassas till sin omgivning, inbyggda detaljer kan lättare lokaliseras med hjälp av en färg. Exteriöra byggprofiler kan ges en snygg och tålig yta som står emot väder och vind. Om statisk elektricitet är ett problem kan vi göra ytan elektriskt ledande. Behöver ytan vara EMC-skärmad har vi även processer som klarar det. Gemensamt för alla användningsområden är att rätt yta stärker din profil, dina produkter och därmed positionen på marknaden.

Anodisering ger ett mycket starkt skydd mot slitage och korrosion samt möjlighet att färgsätta aluminiummetallen. Normalt sett gör anodiseringen ytskiktet elektriskt isolerande, men vi erbjuder även möjligheten att skapa elektriskt ledande ytor.

ETT MILJÖVÄNLIGT VAL
Anodiseringsprocessen startar med att aluminiumdetaljerna fixeras så att de blir elektriskt ledande. Därefter genomgår de en noggrann rengöring i ett antal olika bad. Efter rengöringen sänks detaljerna ner i ett bad med syra som håller temperaturen 20°C. Där leder vi likström genom godset vilket förstärker ytskiktet upp till 3 000 gånger. Tjockleken härleds direkt till badtid och strömstyrka. I samband med anodiseringen kan metallen färgas i ett otal färgalternativ. Anodisering är en miljömässigt bra ytbehandlingsmetod. För alutin är miljövinsterna extra påtagliga då konkurrerande huvudalternativet kromatering ger avsevärt högre miljöbelastning. Anodiserat aluminium har samma höga återvinningsbarhet som obehandlat och kräver heller ingen separat sortering.

FÖRDELAR MED ANODISERING:

  • Skyddar mot korrosion och slitage
  • Ger dekorativa ytor
  • Bibehåller nyutseende
  • Möter höga hygieniska krav
  • Bra underlag för limning, tryck och lackering.