Ytbehandling skapar nya möjligheter

Aluminium är en metall med oanade möjligheter. Egenskaper som formbarhet och låg vikt har gjort metallen till ett förstahandsval för många konstruktörer. För designers är aluminium tacksamt att arbeta med då materialet förenar estetik med hög slitstyrka.

Aluminium har ett ytskikt med naturliga egenskaper som går att både förstärka och förändra. Nya spännande färger, tåligare ytor och modifierade elektriska egenskaper är exempel på vad som går att åstadkomma med ytbehandling. Vi är experter på ytbehandling och har lång erfarenhet av att kundanpassa aluminium för de mest skiftande behov. Det finns flera olika metoder av ytbehandling, alla med sina speciella fördelar.

Förädling sker, förutom i egna anläggningar, i nära samarbete med ett antal förädlingsbolag specialiserade på skärande bearbetning, svetsning, bockning, ytbehandling och montering.

Gemensamt för bolagen inom nätverket är att de levererar direkt till ProfilGruppens kunder och att kunden endast har en ansvarig leverantör – ProfilGruppen.