Sammanfogning

Vi använder flera olika metoder för att sammanfoga aluminiumprofiler med varandra, men även med andra material. Beroende på dina behov, och kraven på din applikation, erbjuder vi bland annat följande:

SMÄLTSVETSNING
Smältsvetsning använder värme, plus metall som tillsatsmaterial, för att sammanfoga två ytor. De vanligast förekommande metoderna är TIG och MIG. TIG lämpar sig bäst för tunnväggiga material och ger fina svetsfogar. MIG används vid svetsning av tjockare material, har högre svetshastighet men sämre finish på svetsfogarna.

KALLPRESSVETSNING
Kallpressvetsning sammanfogar två aluminiumstycken utan att vare sig värme eller metall tillförs processen. Sammanfogningen erhålls då aluminiumstyckenas specialutformade skarvdelar pressas samman under högt tryck och rörelse. Detta förenar atomerna i de två styckena med en hållbar fog.

NITNING
Nitning utföres som popnitning eller stuknitning. Popnitning är den vanligaste metoden och utförs utan mothåll. Stuknitning utförs utan tillförsel av annat material och görs med hjälp av mothåll.

LÖDNING
Lödning lämpar sig vid tunna godsstorlekar, små detaljer samt vid fogning mot andra metaller.

LIMNING
Limning kan liknas vid lödning eller svetsning men använder plast istället för metall som tillsatsämne. Vanliga limsorter är en- och tvåkomponents epoxi och polyuretanlim. Eftersom det finns många olika alternativa limmetoder är det av yttersta vikt att noggrant överväga det bästa alternativet för varje applikation.

SKRUVFÖRBAND
Skruvförband används oftast när man vill kunna demontera sammanfogningen. Vanligen används en självborrande, varmgalvaniserad spårskruv.

FSW
Friktionssvetsning, är en svetsmetod där värme tillförs genom friktion.