Bockning

En aluminiumprofil kan ges önskad form genom bockning. En av metodens stora fördelar är möjligheten att skapa en färdig komponent ur en enda profil, istället för att sammanfoga flera delar.

Upp till 7 meter långa profiler kan bearbetas med ett antal olika metoder. Vilken metod som används i varje enskilt fall avgörs av storleken på produktionsserien, radier, bockkrafter och toleranser. På ProfilGruppen arbetar vi med följande metoder:

Dragbockning är en bockmetod som ger stor noggrannhet på radie och bockvinkel. Dragbockning är en CNC-styrd process som oftast lämpar sig för medelstora och stora serier. Verktygsinvestering krävs för varje profilsnitt och radie. Ofta finns det stora möjligheter till automatisering.

Rullbockning är lämplig för komponenter med enkla tvärsnitt, stora radier och som inte har de högsta kraven på toleranser. Verktygsinvesteringen är relativ låg.

Pressbockning är en kostnadseffektiv bockmetod för stora serier och ger bra noggrannhet. Verktygsinvesteringarna är relativt höga och de är bundna till varje enskild profil. Beroende på pilhöjd kan både material i T4 och T6 användas.

Sträckbockning tänjer materialet över sträckgränsen. Metoden ger hög noggrannhet. Dyra verktyg och höga inställningskostnader gör dock metoden relativt kostsam.

ATT TÄNKA PÅ VID BOCKNING:

  • Minimum bockradie 3 x d
  • Eftersträvar symmetrisk profil
  • Bockoperation i T4
  • Tänk på ytförändringar – “apelsinskalsyta”