Toleranser

Flera olika generella toleranser och specialtoleranser för aluminiumprofiler används inom ProfilGruppenkoncernen. För varje profiltvärsnitt gör vi en överenskommelse med kunden om vilka generella toleranser och eventuella specialtoleranser som skall gälla för produktionen av just den profilen. Dessa anges sedan på profilritningarna och bearbetningsritningarna (som framställts av ProfilGruppen).

Vi anger alltid en generell tolerans i ritningshuvudet. Tillkommande specialtoleranser anges direkt vid det toleranssatta måttet eller som text på profilritningen. Denna specialtolerans har prioritet över den generella toleransen.

För aluminiumprofiler är det följande generella toleranser vi vanligen använder:

  • SS EN755-9 , för standardprofiler och profiler med normala toleranskrav samt profiler i höghållfasta legeringar. Europeisk standardtolerans.
  • SS EN12020-2 , för profiler med höga toleranskrav som inte skall produceras i höghållfasta legeringar. Europeisk standardtolerans.

För avverkande (skärande) bearbetning av aluminiumprofiler till detaljer används vanligen:

  • SS-ISO 2768-1

Av copyright-skäl kan vi inte redovisa ovanstående toleranser. Toleranserna måste beställas från respektive lands affärsdrivande verk för standardiseringsfrågor; i Sverige från ”SIS – Standardiseringskommissionen i Sverige”.