Snäppförband

Snäppförband är en vanlig metod för att koppla samman två profiler. När snäppförband konstrueras finns ett antal saker att beakta. Konstruktionen varierar beroende på om förbandet skall kunna öppnas enkelt, eller ej.

Rörelsen i snäppmomentet måste ligga inom det elastiska området. Snäpplås med plastisk deformation är mycket sällan den bästa lösningen. Generellt kan sägas att snäpplåsningar i långa längder kräver endast några tiondels millimeter snäpprörelse. Dubbelsidiga snäppningar är ofta inte nödvändiga. En ofta använd lösning är att en av de ingående profilerna roterar runt någon form av led.

I figuren nedan kan man få fram den nödvändiga benlängden vid konstruktion av en snäpp som funktion av snäpphöjden och godstjockleken.

Snäppförband

SNÄPPFÖRBAND EXEMPEL

Ovanstående två figurer visar olika exempel på snäppförband. Om materialet inte kan röra sig kan andra lösningar användas. Nedanstående exempel visar lösningar där en gummiprofil (figur till vänster) och stålclips används som fjädrande element.

Snäppförband