Skruvfickor

Skruvfickor är bland de vanligaste funktionselementen som integreras i profiltvärsnitt.

Det är lätt att erhålla förbindningar mellan profiler och andra element.

Längsgående skruvficka används för förbindning i profiländen för infästning av gavelplåtar, profiler eller andra detaljer. Det vanligaste fästelementet är en självgängande skruv som ej kräver någon form av preparering.

Tvärgående skruvficka används för infästning var som helst längs profilen med hjälp av en självgängande eller i vissa fall standard metrisk skruv, utan preparering.

I mutterspåret kan en mutter eller bultskalle skjutas in för infästning var som helst längs profilen.

Standardiserade skruvfickor
Vanligen används självgängande skruv betecknad ST i dessa förbindningar. För att en skruvficka skall fungera bra bör den vara balanserad. Om man inte gör en ursparing i botten på skruvfickan kommer skruven då den dras i att driva mot öppningen.

ProfilGruppen arbetar med en på erfarenhet baserad standard för skruvfickor enligt följande:

Skruvfickor

Båda typerna ovan är konstruerade för ST-skruv med cirkulärt tvärsnitt.

Skruvficka typ 2 ger en något lägre bygghöjd som kan vara användbart vid vissa applikationer. Skruvficka typ 1 är däremot mer lämpad att använda i hörn etc.

Generellt kan sägas att skruvar med trekantigt tvärsnitt typ ”taptite”, bör undvikas. Dessa skruvar är avsedda att användas i runda hål, men de fungerar dåligt i skruvfickor.

Tvärgående skruvfickor kan utformas enligt nedanstående figur: