Skarvar

Aluminiumprofiler kan på flera olika sätt enkelt kopplas samman. Ett antal metoder för skarvning finns i vilka kopplingsfunktionen är integrerad i profiltvärsnittet.