Mutterspår

Mutterspår och skruvspår för skruvar med sexkantskallar är ett vanligt konstruktionselement.

En sak man bör tänka på är att om man sätter en mutter i spåret så måste en skruvlängd sedan användas så att skruven inte bottnar i spåret. Om skruven bottnar när man drar åt så kommer muttern att skjuvas genom flänsarna i aluminiumet innan åtdragning har skett.

Dessutom måste men vara medveten om att den här typen av skruvfickor endast kan uppnå en liten del av den hållfasthet som finns i den skruvdimension som fickan är utformad för.

Om man vill uppnå högre hållfasthet måste anläggningsytan mot skruvfickans yttre flänsar ökas. Detta kan man åstadkomma med en ”bricka” av t.ex. en plattstång eller liknande.

Nedan följer några rekommendationer för mutter och skruvspår för skruvar med sexkantskalle:

Mutterspår