Leder

En ofta använd konstruktion är att integrera en ledfunktion i tvärsnittet.

image

Upp till 180º rörelse kan åstadkommas med enbart två profiler. Om större rörelse krävs kan det göras genom att införa fler detaljer.

image

Ovanstående två leder är mycket enkla. Den högra har en rörelse på ungefär 40º. Den vänstra har en rörelse på >90º, och är möjlig att separera. Den kan vara lämplig att använda för ett rörligt lock.

image

Ett relativt vanligt utformningsförslag för leder mellan profiler har en mycket ogynnsam utformning, med en svängd spalt och i den en glidande svängd profildel.

Tungutformningen för att åstadkomma den smala spalt som ledfunktionen bygger på ger ett synnerligen haveribenäget verktyg, Ledfunktionen är dessutom mycket tveksam eftersom den bygger på glidande ytor, och relativt snäva toleranser.

En alternativ utformning är den som visas i figuren. Den ger bättre lägesdefinition i infällt läge, och har inte ”bananledens” verktygstekniska komplikationer. Den ger också en liten materialbesparing.

image