Tvärsnittsfunktioner

En av de största fördelarna med aluminiumprofiler är att man kan påverka utformningen av tvärsnittet. Detta är den största skillnaden mellan att konstruera i stål och att konstruera i aluminium.

En stålkonstruktör bygger på sin konstruktion, lås, gångjärn, och andra funktionsdetaljer med användande av, svetsning, skruvförband, nitning med mera.

En aluminiumkonstruktör bygger in så mycket som möjligt i tvärsnittskonstruktionen för att slippa bearbetning, svetsning, bultning och nitning, och strävar efter att integrera leder och fästelement i tvärsnittet.

Aluminiumprofiler ger unika möjligheter att påverka det slutliga resultatet genom klokt utnyttjande av den frihet i utformning som materialet ger.