Tungor

Halvöppna profiler ställer krav på verktygsutformningen i och med att den delvis omslutna delen av profilen skall formas av en tunga i verktyget. Denna sitter infäst endast i ”öppningen” och ytan exponeras för materialtrycket under presscykeln. Risken för verktygshaveri är därför stor.

Nedanstående tabell kan fungera som vägledning när man skall avgöra hur djup en tunga kan var i förhållande till öppningen. Håller man sig under den heldragna svarta linjen är det troligt att verktyget håller, men den totala profilutformningen kan göra att man tvingas reducera djupet eller öka öppningen.

minsta godstjocklekar

FORMFAKTOR FÖR TUNGOR
Olika typer av tungor ger olika problem för verktygskonstruktören. Under alla förhållanden är en tunga med bra support att föredra, men problemen kan lösas med hjälp av specialdesign för verktygen.