Godstjocklek

Legeringsvalet påverkar godstjockleken. Generellt kan sägas att med utgångspunkt från EN AW-6060 kräver legering EN AW-6005 15 % godsökning, och legering EN AW-6082 kräver 25 % godsökning.

Ju större en profil är desto större godstjocklek krävs för att processen skall fungera. nedanstående tabell redovisas rekommenderade minsta godstjocklekar för olika typer av profiler, och olika pressar.

Förutsättningen är att profilutformningen är optimal, vilket innebär krav på:

  • jämnt gods
  • symmetrisk profilform
  • stabil profiluppbyggnad.

godstjocklek