Brytbrygga

En profil som är svår att producera med snäva toleranser, som profilen nedan, kan tillverkas genom att profilen produceras som en hålprofil.

Gapöppningen sluts med en förseglingsdel kallad brytbrygga, som tas bort efter slutlig värmebehandling. Härigenom ges möjlighet att tillverka en profil med snäva toleranser i gapöppningen. För vissa ömtåliga profiler kan detta dessutom fungera som en ”transportsäkring” av profilformen.

Brytbrygga