PROFILUTFORMNING

Extruderingsprocessen ger en stor frihet i utformningen av olika profiltvärsnitt.

Strängpressning av aluminiumprofiler

Aluminium kan strängpressas, gjutas och valsas till plåt. ProfilGruppens tillverkningsmetod är strängpressning. Profilerna tillverkas genom att ett uppvärmt aluminiumgöt pressas med stor kraft genom en matris, ett verktyg. Hålet i matrisen avgör profilens form. Såväl solida profiler som profiler med inneslutna hålrum kan pressas i strängar.

Tack vare den goda formbarheten hos aluminium kan många olika funktioner byggas in i profilerna. Det kan vara leder, skruvfickor och kretskortsspår. Detta bidrar till att förenkla bearbetning och montering och ökar användningsmöjligheterna. Profilerna anpassas till respektive kund, produkt och användningsområde. Utformningen kan varieras obegränsat. Valet av aluminiumlegering ger profilen olika egenskaper. Kostnaderna för framtagning av verktyg är relativt låga och ställtiderna korta. Strängpressning möjliggör därför tillverkning av profiler och produkter även i korta serier.

I detta avsnitt kommer vi att ge dig tips och råd om hur du på bästa sätt utformar dina aluminiumprofiler. Vi har dock tre allmänna råd som vi gärna delar med oss av:

  • Tänk efter före
    En ändring på konstruktionsbordet kostar bara bråkdelen av vad en ändring i den färdiga produkten kostar.
  • Utnyttja materialets goda egenskaper
    Den goda formbarheten, materialets goda mekaniska egenskaper och miljötåligheten är aluminiums främsta egenskaper. Låt oss hjälpa dig att utnyttja dem på bästa sätt.
  • Rådgör med oss innan du fastställer profilutformningen
    Vi kan processen – utnyttja våra kunskaper för att erhålla en optimal lösning.