Kylning

Kraven på kylning ökar med ökande legeringsgrad.

Normalt kan de vanligaste legeringarna EN AW-6060 och EN AW-6063 luftkylas.

Hårdare legeringar behöver kylas med vattendimma och legering EN AW-6082 kräver snabb och kraftig vattenkylning.

Kraven är att kyla ner från upplösningstemperatur till under 200ºC Inom tid enligt tabellen nedan:

Generellt kan sägas att ju mer forcerad kylning man använder desto större blir inverkan på dimensionsutfallet hos den extruderade profilen.

Ojämn godstjocklek, osymmetriska profiler och kraftig kylning är alltid ett problem.

Om man får ojämn avsvalning i tvärsnittet blir resultatet oönskade värmespänningar som kan skapa problem i den efterföljande hanteringen och bearbetningen av profilen.