Krafter och extruderingshastighet

PULLERKRAFT

När profilen kommer ut på utmatningsbordet styrs framänden av en lätt dragande utrustning kallad puller. Pullern har två ändamål:

  • Den leder framänden på profilerna och håller dem relativt raka för att underlätta vidare hantering
  • Den utjämnar mindre skillnader i utloppshastighet mellan olika profiler i ett flerhålat verktyg, kallat längdskillnad

Om man i det senare fallet tvingas att dra för hårt i en av de utlöpta profilerna finns en stor risk att den långsammaste profilen blir översträckt, vilket har en mycket dålig inverkan på profilformen.

EXTRUDERINGSHASTIGHET
En viktig processparameter är extruderingshastigheten. Profilpressning är som tidigare nämnt en intermittent process. Vid varje nytt göt stannas processen, och efter återstart ökas presshastigheten till en för varje profil optimal hastighet.

Då hastigheten har en direktinverkan på materialflödet är det lätt att inse att detta påverkar dimensionsutfallet i den färdiga profilen.