Göttemperatur

Götet skall ha uppnått upplösningstemperatur vid extruderingen, dock måste vissa anpassningar göras.

När ett göt pressas genom verktyget ger det mekaniska omformningsarbetet en kraftig temperaturhöjning.

För att hålla extruderingstemperaturen så konstant som möjligt måste götet ha en varierad temperatur.

Detta åstadkommes genom att götet värms till en högre temperatur i framänden varigenom värmetillskottet från omformningen kompenseras.

göttemperatur

Denna kompensation varierar beroende på profilform och legering.

Hög grad av mekanisk omformning och hårda legeringar ger högre temperaturökning, och behöver därför en större kompensering.