Åldring

Efter sträckningen kapas profilernas upp i hanteringslängder (normalt 4 – 6 meter) och därefter åldras de.

Detta utförs genom upphettning av materialet till 175ºC – 185ºC i 5 till 8 timmar. Under denna process binds korngränserna av de ingående legeringsämnena och materialet får sina slutgiltiga mekaniska egenskaper.

Nedan visas sträckgränsens variation för material 6060 vid olika åldringstemperaturer och åldringstid.

åldring