Processparametrar

Detta avsnitt beskriver de parametrar som styr extruderingsprocessen och som är processens möjligheter och begränsningar.