Processcykel

En av fördelarna med profilpressning är de korta ställtiderna. Detta har samband med processens intermittens. Varje nytt göt innebär start av en ny processcykel. Vid byte av profil i produktion behöver man endast byta verktyg.

 

För detta är pressen utrustad med ett Die-Slide system. Med hjälp av detta kan ett nytt verktyg prepareras under pågående process. Vid verktygsbyte skjuts det gamla verktyget ut på samma gång som det nya skjuts in i läge för pressning.

Allt arbete med rengöring av det uttagna verktyget kan även det utföras under pågående process. Klargöring och efterarbete orsakar alltså inga stillestånd.

Tillkommande arbete vid profilbyte i produktionen som ändring av götlängder, legeringsbyte och ändring av göttemperatur kan också göra klart i förväg.

image