Bearbetningsfaktor

Vad man också måste ta hänsyn till är bearbetningsfaktorn. Denna erhålles av kvoten mellan götarea och utlöpt profilarea. Optimal bearbetningsfaktor är mellan 30 till 50.

Vid värden över 80 ökar starttrycket till för verktyg och utrustning kritiska nivåer. Detta innebär för 8” göt en sammanlagd utlöpt vikt på 1,1 kg/m, och för 10” göt 1,7kg/m.

För värden under 7 är den nödvändiga mekaniska omformningen för liten för att utan speciella åtgärder säkerställa önskade materialegenskaper. För 8” göt ger detta en maximal profilvikt på 12,5 kg/m och för 10” göt maximalt 19,6 kg/m.

FORMFAKTOR
För att beräkna relativ pressbarhet för en profil kan man använda ett mätetal som fås av kvoten total perimeter / profilvikt för en profil. Med totalperimeter menas sammanlagd invändig och utvändig perimeter.

Detta ger en formfaktor som är enkel att jämföra med en befintlig profils tal. Detta tar inte full hänsyn till formfaktorer som osymmetri och ojämn godsfördelning, men ger ett grovt jämförvärde.

Ju lägre värde desto enklare att pressa. Några jämförvärden kan visas i nedanstående tabell:

ProfilVikt (kg/m)Perim.(mm)Formfaktor
Rör 50x401,91283148
Rör 50x470,62305491
Lprofil 100x100x52,63400452
Lprofil 100x100x1,50,78400513
PLST 100×5013,530022
PLST 100×1,50,41203495
Rundstång Ø8013,5725118,5