Bak- och framändesfel

Fel som kan uppstå i profilen är så kallade bak- och framändesfel.

BAKÄNDESFEL
Ett fel som kan uppstå i profilen är det så kallade bakändesfelet. Detta kan uppstå i slutet på presscykeln om insläppsöppningen i verktyget är för stor eller om man sparar alltför lite av götet i ”buttändan” så att göthuden med sitt stora oxidinnehåll extruderas ut. Detta ger ytfel och eventuellt hållfasthetsnedsättning i den färdiga profilen.

För att slippa detta måste man se till att insläppet i verktyget är max 90% av containerdiametern. För 8” göt c:a 190 mm. Dessutom måste man anpassa ”buttstorleken” till den aktuella götlängden.

FRAMÄNDESFEL
Eller på engelska Charge Weld Fault uppstår då det materialet som finns kvar i verktyget skall välla ihop med det nya götet vid start av varje ny presscykel. Det ger speciellt vid grovt gods svåra hållfasthetsproblem och i regel kapas 1-5 meter bort vid varje götskarv om man skall bearbeta profilen, om det ställs hållfasthetskrav på profilen, eller om den skall anodiseras i tvärsnittet.