PROFILTILLVERKNING

Profiltillverkning öppnar för fantastiska möjligheter och lösningar. Egenskaperna låg vikt i kombination med mycket goda kemiska och mekaniska hållfasthetsegenskaper har gjort att aluminium idag ses som ett av de vanligaste konstruktionsmaterialen.

Aluminium är ett formbart material. Med detta menas att det är möjligt att ge materialet den specifika form som eftersträvas. Det som ger denna möjlighet är följande faktorer:

De relativt låga verktygskostnaderna vilka gör det attraktivt att ta fram speciella verktyg för profiler anpassade till olika ändamål.

  • Korta ställtider vilket ger möjlighet till varierande poststorlekar
  • Mycket stor flexibilitet vad gäller tvärsnittets utformning
  • Relativt enkel process.