Återvinning av aluminium

Aluminium är vårt val, från starten och för framtiden. Metallen är mer fördelaktig ur ett livscykelperspektiv än många alternativ och gör att vi kan utveckla hållbara produkter. Aluminium är ett utmärkt val till produkter som ska anpassas till en cirkulär ekonomi. Det beror delvis på att vi kan skapa mer energieffektiva och hållbara lösningar, delvis på att det är en riktig kretsloppsmetall.

Aluminium kan smältas ner och återanvändas om och om igen utan att för den skull mista någon av dess värdefulla och hållbara egenskaper. Det finns alltså perfekta förutsättningar för ett effektivt kretslopp. En mycket hög andel, över 90 procent, av produkter baserade på aluminiumprofiler som används inom bygg, konstruktion och transport lämnas till materialåtervinning. Materialets höga värde och smidiga återvinning påverkar att andelen redan är så hög. Återvinning innebär en energibesparing på 95 procent mot vad som åtgår vid primärframställning.

 

Vill du veta mer om hur vi arbetar med hållbarhet?

ProfilGruppens hållbarhetsarbete