Aluminium - Materialet

Aluminium är vårt val, från starten och för framtiden. Metallen är mer fördelaktig ur ett livscykelperspektiv än många alternativ och gör att vi kan utveckla hållbara produkter. Aluminium är ett utmärkt val till produkter som ska anpassas till en cirkulär ekonomi. Det beror delvis på att vi kan skapa mer energieffektiva och hållbara lösningar, delvis på att det är en riktig kretsloppsmetall då det är återvinningsbart.

Aluminium är en råvara som är energiintensiv att framställa. Med bakgrund av detta spelar det mycket stor roll vilka miljöval som görs i produktionskedjan för att minska påverkan på miljön.

Aluminium är plastiskt formbart. Det kan legeras till samma hållfasthet som många konstruktionsstål. Metallen är lättarbetad och kan såväl svetsas, lödas som limmas. Vid primärframställning åtgår stora energimängder. Aluminium kan dock lätt återvinnas med bibehållna egenskaper till låg energiinsats. Det finns en väl fungerande handel med aluminiumskrot. Insamlingsgraden är hög. Exempelvis återvinns 90 procent av allt aluminium i bilar.

Låg vikt, lång livslängd och minimalt underhållsbehov gör aluminium till ett miljömässigt bra materialval om man tar hänsyn till produktens livscykel.

VARFÖR ALUMINIUM?

  • Låg vikt
  • Hög styrka
  • God korrosionshärdighet
  • Lätt att forma
  • Hög ledningsförmåga
  • Konstruktionsvänligt
  • Lätt att återvinna
  • God tillgång
  • Lång livslängd

Intresserad av att veta mer? Kontakta oss