VÄLKOMMEN TILL PROFILGRUPPENS TEKNISKA FAKTA!

Här vill vi ge en mer detaljerad inblick i teknik, processer och parametrar som påverkar slutresultatet för aluminiumprofilen eller aluminiumkomponenten. Vi varvar teknisk information med vägledning och tips på hur man kan underlätta konstruktionen av aluminiumprofiler och aluminiumkomponenter. Aluminium i kombination med strängpressningstekniken och vidareförädling ger fantastiska möjligheter till innovativa lösningar som skapar mervärde.

Aluminium - materialet

Ungefär åtta procent av jordskorpan består av aluminium. Näst efter syre och kisel är aluminium det vanligaste grundämnet. Aluminium utvinns ut lerjorden bauxit, som bryts i dagbrott i ett bälte kring ekvatorn.

Profilutformning

Extruderingsprocessen ger en stor frihet i utformningen av olika profiltvärsnitt. I detta avsnitt kommer vi att ge dig tips och råd om hur du på bästa sätt utformar dina aluminiumprofiler.

Profiltillverkning

Egenskaperna låg vikt i kombination med mycket goda kemiska och mekaniska hållfasthetsegenskaper har gjort att aluminium idag ses som ett av de vanligaste konstruktionsmaterialen.

Ytor

Höga ytkrav ställer större krav på verktyget, på styrning av processparametrar, samt på hanteringen av profilerna under produktionen.

Vidareförädling

Höga skärhastigheter, lågt verktygsslitage och låga verktygskostnader är viktiga fördelar som gör aluminium tacksamt att bearbeta.