Nyfiken på ProfilGruppen?

Swipa nedåt för en kort
presentation av oss och
vad vi gör.

Aluminium är den vanligast förekommande metallen i jordskorpan.

Från ProfilGruppen levererar vi över trettiotusen ton per år.

Våra engagerade medarbetare är nyckeln till vår framgång.

Framsteg

Det steget tar vi varje dag. Precis som att vi alla ständigt utvecklas vill vi bidra till positiv en utveckling av vår omgivning.

Vi ska vara en lyhörd och
ansvarstagande partner som
strävar efter ständig utveckling.

Tor-projektet
12-15 November 2019 | Jönköping

Besök oss på Elmia Subcontractor

Profilgruppen Extrusions
B02:52

Boka biljett