Nyfiken på ProfilGruppen?

Swipa uppåt för en kort
presentation av oss och
vad vi gör.

Aluminium är den vanligaste förekommande metallen i jordskorpan.

Från ProfilGruppen levererar vi över trettiotusen ton per år.

Våra engagerade medarbetare är nyckeln till vår framgång.

Framsteg

Det steget tar vi varje dag. Precis som att vi alla ständigt utvecklas vill vi bidra till en positiv utveckling av vår omgivning.

Vi ska vara en lyhörd och
ansvarstagande partner som
strävar efter ständig utveckling.

Tor-projektet

Är du intresserad av att jobba på ProfilGruppen? Skicka oss en intresseanmälan.