Vidareförädling

VidareForadl_Toppbild
Aluminium är ett material med mycket goda formnings- och bearbetningsmöjligheter. Höga skärhastigheter, lågt verktygsslitage och låga verktygskostnader är viktiga fördelar som gör aluminium tacksamt att bearbeta. Vidare finns det möjligheter att ytbehandla aluminium för att få nya färger eller nya ytegenskaper. Vi har ett komplett vidareförädlingsprogram som ger dig stora möjligheter att anpassa en aluminiumprofil efter just dina behov.

 • CNC-bearbetning
 • Kapning
 • Fräsning
 • Borrning
 • Svarvning
 • Gängning
 • Stansinng
 • Gradning
 • Lackering
 • Bockning (dragbockning, sträckbockning, rullbockning, pressbockning)
 • Ytbehandling (anodisering, lackning m.m)
 • Sammansvetsning (smältning, svetsning, lödning m.m)
 • Skruvförband