Strängpressningens yttre gränser

Dimensionerna på de profiler vi kan producera styrs dels av pressarnas kapacitet, dels av vad som är möjligt rent verktygstekniskt.

Pressöppningen anger den maximala

gränsen för vad som kan passera genom pressen, en profilkonstruktion måste således hålla sig inom dessa yttre ramar. Dessutom krävs ett verktyg som klarar att pressa önskad profil på rätt sätt. Extremt stora eller små profiler kräver ofta särskilda hänsyn vid konstruktions- och verktygsdesignen, avseende godstjocklek med mera.

Ritningen i dokumentet som finns att ladda hem nedan illustrerar våra för tillfället största och minsta profilkonstruktioner.

Strängpressningens yttre gränser

Filer

Max-min profil