Förädlingstjänster

VidareForadl_Toppbild
Aluminium är ett material med mycket goda formnings- och bearbetningsmöjligheter. Höga skärhastigheter, lågt verktygsslitage och låga verktygskostnader är viktiga fördelar som gör aluminium tacksamt att bearbeta. Vidare finns det möjligheter att ytbehandla aluminium för att få nya färger eller nya ytegenskaper. Vi har ett komplett vidareförädlingsprogram som ger dig stora möjligheter att anpassa en aluminiumprofil efter just dina behov.

CNC-bearbetning

CNC är en förkortning för Computer Numerical Control, en metod att med dator styra maskiner i tillverkningsindustrin, exempelvis svarvar, borrar etc. Syftet är att kunna tillverka komplicerade produkter rationellt. CNC-maskiner har minst 3 axlar, X, Y och Z, men ända upp till sju axlar finns. CNC-bearbetning genomförs i vertikala eller horisontella maskiner. Bearbetning sker ofta med hög hastighet. Möjligheten att arbeta med fixturer är stora vilket ger rationell och effektiv produktion.

CNC_bearbetning

Kapning utförs vanligen i cirkelsåg och ger en ytfinhet på 3-5 Ra.
Fräsning sker i höga varvtal och ger en ytfinhet på 1-3 Ra.
Borrning ger goda resultat om särskilda aluminiumborr används.
Svarvning med ett roterande arbetsstycke är en process som ger mycket god ytfinhet.
Gängning med skärande gängverktyg utförs såväl invändigt som utvändigt.
Stansning är ofta en kostnadseffektiv metod som kräver viss verktygsinvestering.
Gradning av vassa snittytor görs vanligen med roterande borstar.

Ytbehandling

Aluminium är mjukt och följsamt under tillverkning och bearbetning. Däremot har materialet ett naturligt ytskikt av aluminiumoxid som är mycket hårt, endast diamant är hårdare. Detta ytskikt ger ett mycket gott skydd mot slitage och korrosion. Genom att förstärka ytskiktet i en kontrollerad process, till exempel genom

anodisering, kan vi ge aluminium ytterligare ett antal positiva egenskaper.

Anodisering

Anodisering är en elektrokemisk ytomvandlingsmetod. Aluminiumdetaljerna fixeras och genomgår sedan en noggrann rengöring i flera olika bad. Efter rengöringen sänks de ner i ett bad med svavelsyra som håller temperaturen 20°C. Där leder vi likström genom godset vilket förstärker ytskiktet upp till 3 000 gånger. Tjockleken härleds direkt till badtid och strömstyrka. Slutligen landar aluminiumdetaljerna i ett bad med avjoniserat vatten för att skapa en helt porfri yta.
Under anodiseringen kan metallen färgas i många olika kulörer. I vår långlängdsanodisering kan vi färga aluminiumprofiler, upp till 7,5 meter långa, i helt UV-beständiga nyanser från natur till svart. I kortbitsanodiseringen klarar processen komponenter upp till 1,6 meter. Här kan du välja bland ett nästan obegränsat antal färger, som dock inte är UV-beständiga.

anodisering

Alutin

Alutin är vår egen metod för att göra ytskiktet elektriskt ledande, vilket är önskvärt framförallt till applikationer för el- och telekombranschen. Genom att tillsätta tenn i anodiseringsprocessen får vi ett naturfärgat ytskikt som leder ström. Detta löser problemet med jordning i vissa elektriska enheter med aluminiumhölje. Miljömässigt är Alutin bättre än många konventionella metoder, såsom till exempel
kromatering.

Lackering

Lackering är en flexibel metod för att ge aluminium en tålig färg- eller ytfinish. Genom ett nära samarbete med medleverantörer erbjuder vi pulverlackering i ett stort urval av färger.

Bockning

En aluminiumprofil kan ges önskad form genom bockning. En av metodens stora fördelar är möjligheten att skapa en färdig komponent ur en enda profil, istället för att sammanfoga flera delar. Upp till 7 meter långa profiler kan bearbetas med ett antal olika metoder. Vilken metod som används i varje enskilt fall avgörs av storleken på produktionsserien, radier, bockkrafter och toleranser.

Dragbockning

Dragbockning är en bockmetod som ger stor noggrannhet på radie och bockvinkel. Dragbockning är en CNC-styrd process som oftast lämpar sig för medelstora och stora serier. Verktygsinvestering krävs för varje profilsnitt och ofta finns det stora möjligheter till automatisering.

bockad_profil

Rullbockning

Rullbockning är lämplig för komponenter med stora radier och som inte har de högsta kraven på toleranser. Verktygsinvesteringen är relativ låg.

Sträckbockning

Sträckbockning tänjer materialet över sträckgränsen. Metoden ger hög noggrannhet. Dyra verktyg och höga inställningskostnader gör dock metoden relativt kostsam.

Pressbockning

Pressbockning är en kostnadseffektiv bockmetod för stora serier och ger bra noggrannhet. Verktygsinvesteringarna är relativt höga och de är bundna till varje enskild profil. Beroende på pilhöjd kan både material i T4 och T6 användas.

Att tänka på vid val av bockningsmetod
• Seriestorlek
• Radie
• Toleranser
• Ytkrav
• Återfjädring
• Tvärsnittsdeformationer

Sammanfogning

Vi använder flera olika metoder för att sammanfoga aluminiumprofiler med varandra, men även med andra material. Beroende på dina behov, och kraven på din applikation, erbjuder vi bland annat följande:

Smältsvetsning

Smältsvetsning använder värme, plus metall som tillsatsmaterial, för att sammanfoga två ytor. De vanligast förekommande metoderna är TIG och MIG. TIG lämpar sig bäst för tunnväggiga material och ger fina svetsfogar. MIG används vid svetsning av tjockare material, har högre svetshastighet men sämre finish på svetsfogarna.

Kallpressvetsning

Kallpressvetsning sammanfogar två aluminiumstycken utan att vare sig värme eller metall tillförs processen. Sammanfogningen erhålls då aluminiumstyckenas specialutformade skarvdelar pressas samman under högt tryck och rörelse. Detta förenar atomerna i de två styckena med en hållbar fog.

Nitning

Nitning utföres som popnitning eller stuknitning. Popnitning är den vanligaste metoden och utförs utan mothåll. Stuknitning utförs utan tillförsel av annat material och görs med hjälp av mothåll.

Lödning

Lödning lämpar sig vid tunna godsstorlekar, små detaljer samt vid fogning mot andra metaller.

Limning

Limning kan liknas vid lödning eller svetsning men använder plast istället för metall som tillsatsämne. Vanliga limsorter är en- och tvåkomponents epoxi och polyuretanlim. Eftersom det finns många olika alternativa limmetoder är det av yttersta vikt att noggrant överväga det bästa alternativet för varje applikation.

Skruvförband

Skruvförband används oftast när man vill kunna demontera sammanfogningen. Vanligen används en självborrande, varmgalvaniserad spårskruv.