Kvalitetspolicy

Utgåva 10, 2014-06-10

Kunderna väljer ProfilGruppen för att våra prestationer är förstklassiga och för att vi är lätta att samarbeta med.

Lönsamhet, långsiktig tillväxt och ökat kundvärde säkerställs genom en stark kundfokus, ständiga förbättringar och genom total kvalitetssäkring där leveransprecision och produktkvalitet utgör centrala begrepp. Detta understöds av ett konkurrenskraftigt nätverk av duktiga leverantörer.
Vår ambition är att alltid leverera felfria produkter och tjänster i rätt tid.

Kvalitetspolicy

ProfilGruppen är en attraktiv och säker arbetsplats där engagerade medarbetare aktivt deltar i det dagliga förbättringsarbetet och där kompetensutveckling sker planlagt och med kontinuitet. På ProfilGruppen är medarbetarnas positiva inställning en viktig förutsättning för att goda resultat skall uppnås.