Kvalitetspolicy

2018-03-11

ProfilGruppens vision är att vara den mest eftertraktade leverantören av innovativa profillösningar i norra Europa. Total kvalitetssäkring är en förutsättning för den ambitionen.

Kvalitetsbegreppet ska genomsyra vår verksamhet och våra kunder ska kunna uppleva

För att det ska bli verklighet ska vi:
 

Personligt engagemang,
lyhördhet
och snabbhet

 

Intressera oss för kundens specifika krav.
 

Professionalitet

Alltid leverera det kunden beställt, med rätt kvalitet och i rätt tid.

Uppfylla alla tillämpliga krav.

Använda ett ändamålsenligt kvalitetsledningssystem.

 

Ständiga förbättringar

Alltid sträva efter att förbättra processer och kompetens på ett hållbart sätt.

Årligen sätta mål för kvalitetsutfall och förbättra kvalitetsledningssystemet löpande.