• ProfilGruppen

Om oss

Detta är ProfilGruppen

Ett nischat aluminiumföretag

ProfilGruppen är ett svenskt bolag som marknadsför, utvecklar och tillverkar kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Genom att leverera kloka lösningar i aluminium bidrar vi till våra kunders framgång. Vårt huvudkontor finns i småländska Åseda och det var här som verksamheten startades för 36 år sedan. Dessa år, och vår framtid, kännetecknas av kvalitetstänkande, effektivitet, kundfokus och inte minst av entreprenörskap. Idag har koncernen över 400 medarbetare och vi opererar främst på den Nordeuropeiska marknaden.

Aluminium, framtidens material

Vi arbetar med ett av världens förnämsta material – aluminium. Aluminium, det tredje vanligaste ämnet i jordskorpan efter syre och kisel, har låg vikt, god styrka och bra hållfasthet. Det har utmärkt korrosionshärdighet, är lättbearbetat och konstruktionsvänligt. Därtill kommer den höga återvinningsfaktorn vilket ger en låg miljöpåverkan.

Förädlade produkter i fokus

Vi inriktar oss på att öka andelen förädlade produkter vilket möjliggör högre lönsamhet och en större avsättningsmarknad för bolaget. Förädlingen genomförs dels i egen regi, dels i ett nätverk av externa leverantörer. Produktionsanläggningarna för tillverkning och förädling av aluminiumprofiler är moderna, kostnadseffektiva och har hög produktivitet.

Positionerna flyttas fram på Europamarknaden

Vår huvudmarknad är Nordeuropa och vi har målsättningen att öka marknadsnärvaron och växa mer än marknaden.

Stabil och vinstgenererande verksamhet

ProfilGruppen är ett lönsamt bolag. Vår konjunkturkänslighet dämpas av att våra kunder finns i flera olika branscher och på olika marknader samt av att vår produktmix innehåller produkter med varierande förädlingsgrad.

Utdelningspolicy

Vårt övergripande mål är att ge aktieägarna en hög totalavkastning, dels genom aktieutdelning, dels genom värdestegring i aktien. Vår utdelningspolicy är att dela ut 40-50 procent av vinsten efter skatt räknat över en konjunkturcykel.

Korta fakta om ProfilGruppen AB

Verksamhet ProfilGruppen är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium.
Lokalisering Åseda i Småland
Omsättning 2016 1 132 Mkr
Medelantal anställda 2016 379
Verkställande direktör Per Thorsell
Styrelseordförande Kåre Wetterberg
Organisationsnummer 556277-8943
Bank Nordea, Växjö
Kreditklassning AAA (trippel A) Soliditet AB, högsta klassning.
Kvalitetsstämplade enligt UC Kreditvärderingssystem – högsta kreditvärdighet.
Etableringsår 1981 (grundat av Lars Johansson, Mats Jonson, Kutte Ståhlgren och Lennart Thompsson)
Börsintroduktion 19 juni 1997. Noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Kvalitetsgodkännande TS-16949, ISO 9001 och ISO 14001
Exportandel 2016 42 procent
Säljbolag Norge och Tyskland
Förädlingsbolag
UC Sigill